Културна Асоциация
Петър Дънов – Беинса Дуно

Сайт посветен на Учението на Беинса Дуно
и как това Учение може да стигне до българският народ и другите народи
Културна Асоциация
Петър Дънов – Беинса Дуно
Сайт посветен на Учението на Беинса Дуно
и как това Учение може да стигне до българският народ и другите народи
previous arrow
next arrow
Slider

 

BulgarianEnglishFrenchGermanGreekItalianRomanianRussianSerbianSpanish

Относно архива съдържащ документи за историята на Братството и самите архивни документи касаещи Словото и въобще Учението на Учителя

Крайно време е да престане разпиляването на документи, свързани с Културно национално наследство Петър Дънов – Учителя или Беинса Дуно.

За целта трябва да се създаде централен архив и опис на нещата които фигурират в отделни персонални архиви. Архивите да се обвържат в мрежа ида има контролирано използване на тяхното съдържание. Очевидно е, че най-големият архив би могъл да се окаже този, който е в лицето на държавата. Народна библиотека и прочие. Впрочем нима Учението не бе оставено на последователите с презумпцията, то да отиде в посока към народа български, който е представен в лицето на българската държавност. Библиотеки и читалища, централен архив.

Архивирането на материалите принадлежащи към Национално културно наследство Петър Дънов – Беинса Дуно е една от най-важните задачи, които седят пред нас с оглед изпълнение на втората основна задача пред Учението: То да бъде съхранено и опазено и предоставено на бъдните поколения. Съхранението може да бъде в електронен вид, може да бъде и в скениран вид на книжовните носители, може да бъде и под формата на книжовни преносители в определен брой.

Що се касае за архивиране-съхранение на вещи и музейни експонати, тука задачата вече надхвърля мащаба на книжовността. Предмети на Учителя, примерно – цигулката на Учителя, медальон на Учителя, библиите на Учителя……..всичко това трябва да се съхрани и да се опази за бъдещето. Да се съхранява в музей и да се дава възможност за посещение когато има интерес с оглед разпространение на самото Учение.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search