Културна Асоциация
Петър Дънов – Беинса Дуно

Сайт посветен на Учението на Беинса Дуно
и как това Учение може да стигне до българският народ и другите народи
Културна Асоциация
Петър Дънов – Беинса Дуно
Сайт посветен на Учението на Беинса Дуно
и как това Учение може да стигне до българският народ и другите народи
previous arrow
next arrow
Slider

 

BulgarianEnglishFrenchGermanGreekItalianRomanianRussianSerbianSpanish

Първи тезис: това е част от едно Послание, от кого, нека всеки сам да прецени.

„Ето, как ще навлезем в кухнята на Бялото Братство.

Интересно, как всичко при вас опира до парите. А нали знаете, че те парят и трябва да се духа, за да не се опарите. За съжаление, всички искате, искате и смятате, че това е критерият ви за живот.

При нас беше така: В основата на всичко стоеше духовността. Вие го правите привидно и някак си по задължение, за да си осигурите комфортното ви пребиваване чрез материалното благополучие. Не се заблуждавайте. Наистина отклонението ви от принципите, които съм оставил да ви водят е голямо, да не използвам по-силна дума. Въпроси много могат да се зададат. То е ваша задача да си направите задълбочен анализ и прецените по отделните пунктове до къде сте стигнали, т.е. затънали. Какво си мислите. Че обществото ще бъде по-различно от това, което сте вие? Та нали то е вашето огледало. Преценете тогава до къде сте стигнали. За всеки случай това, което мога да ви подскажа е, че по мое време кипеше живот и то какъв! И имаше от всичко в този организъм. Представители от всички прослойки на обществото, особено най-изисканите от елита и най-обикновени, но чисти и прекрасни селски братя и сестри, които ни изхранваха. И духовно, и културно се издигаха. Да не говорим и за хора от чужбина, видни представители на техния елит. Наистина кипеше живот и то пълноценен.

Как карахме ли? На базата на това, което получаваха от нас, те щедро се раздаваха, за да разраства и се развива нашата просветителска дейност. И то не беше малко. Всеки желаеше да даде своята лепта за общото благо и повдигането на човечеството. Естествено е, че за това се водеше отчетност до стотинка, като средствата се отчитаха и направляваха по предназначение. И всичко бе посветено на духовното израстване. Тук трябва да подчертая, че всички членове на Бялото Братство си водеха лично отчетност и десятъка, и както реши в повече от многото случаи, го даряваше доброволно, за което поклон им правя.

При вас нещата са толкова различни. Вместо да обогатявате вашата дейност във ваши си рамки приели не приели, доволни недоволни, от там и роене на групи, школи, клубове и какво ли не. Какво се учи, какво се наблюдава, как се развиват, как се обогатяват, каква посока поемат… Има правила, но дали се приемат от всички, дали има консенсус и отговарят ли на това, което е дадено, за да има надграждане? Въпроси, на които трябва да се даде отговор. За финансите и материалното ви състояние – отчет и публично отчитане за постъпилите и изразходваните средства. В противен случай не е братство, да не говорим Бяло Братство. Има ли съмнения, особено изкривяване и криене смятайте, че не сте общество. Как да се води отчет? Разбира се от избран съвет със съответни задължения. Затова и към председателя, както и към всички други основни звена има съвет, за общи решения и носене на съответна отговорност и контрол.

Време за сериозна оценка и коренен поврат в подход и действия. Отново ще повторя. Намираме се в Ново време с коренно различни изисквания и отношения. Знайте, че истината не може да се скрие и всичко излиза наяве. Енергиите са тези, които не понасят лъжата. Водолея е чист и непорочен и не търпи измяна и лъжи. Така че, всичко старо си отива и колкото по-бързо го стори, толкова по-малко ще страда и ще го понесе по-леко. Старото ви ръководство да поиска прошка за всичко сторено досега и да отстъпи, защото условията ви бяха до тука. Трудни и с изкривени представи и подчиняване на погрешни обществени норми и правила. В новите условия всичко това няма да оцелее. Овреме се заловете, новите правила приемете и за правия път се хванете. И затова съм ви дал достатъчна информация. Време е да я приложите с всички особености характерни за Водолея. Спазвате ли принципите заложени в Пентаграма – Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел?! Нали знаете, че вие ще бъдете пионерите на Новото време. Готови ли сте за тази роля? Компромиси тука не се допускат. Така че, изучете ги и най-вече приложете ги, за да ви има. Условия, основи ви се дадоха. Как ще ги използвате е ваша отговорност. Аз моята задача изпълних. Предадох ви Божественото Учение. По-натам вие как Го изпълнявате, ще си отговаряте. Помага ви се, но до колко ще се възползвате, също ще се види.“

Втори тезис: структурата на сектор Дарения предопределя и начина по който ще се извършват те, и ще се препятства злоупотребата с тях впоследствие. Ето защо са необходими – пълна прозрачност на даренията, описание на даренията – нотариален акт, завещание, абсолютно и точно документиране на времето и повода за дарението

Трети тезис: Даренията са функция на равнището на съзнание на обществото и самия дарител. Осъзнаването на принципа на десятъка е в основата на подхода към даренията. Колкото по-високо седи човек в осъзнаването на този велик принцип, толкова енеговият десятък се превръща в петдесятък и още по-нагоре. Както каза един наш съмищленик, когато направих обет за моя сто-як. На сто процента от спечелото – абсолютно всичко на сто процента, тогава и се даде път на богатата реколта и високото преуспяване с урожая.

Четвърти тезис: описанието на даренията трябва да се извършва веднаж от секретаря или отговорника в този сектор документирано и втори път, в интернет пространството за да е видно от всички – като се посочва целенасочеността и размера на дарението.

Пети тезис: пълната и открита отчетност дава възможност за контрол върху оползотворяване на дарението, приложението строго за насоката на дарението от страна на дарителя. Пример – отпечатване на книга, участие в общ братски проект и др.

Тезисите за дарителството ще се допълват постоянно в хода на практиката и от тази гледна точка, главният проблем очевидно остава в създаването на Съвета, който ще отговаря за направляване на дарените средства.

При вътрешно желание и финансови възможности от Ваша страна, набираме средства за Каузата на Културната Асоциация Петър Дънов – Беинса Дуно: Словото на Учителя да достигне до българският народ!
Превод по ИЗИ ПЕЙ:
IBAN: BG30 ESPY 4004 0038 9716 82
Превод по Еконт:
0887025404 Стефан Калайджиев

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДКРЕПАТА!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search