0

СПИСЪК С ДАРЕНИЯ

  СПИСЪК С ДАРЕНИЯ   ЗАВЕЩАНИЕ Аз Стефан Калайджиев  – ставам пионер в даренията, чрез завещание по този начин. Дарявам всичко което притежавам на Фондацията след моето заминаване от този [...]

0

Архив

  Относно архива съдържащ документи за историята на Братството и самите архивни документи касаещи Словото и въобще Учението на Учителя Крайно време е да престане разпиляването на документи, [...]

0

Дарения

  СПИСЪК С ДАРЕНИЯ Първи тезис: това е част от едно Послание, от кого, нека всеки сам да прецени. „Ето, как ще навлезем в кухнята на Бялото Братство. Интересно, как всичко при вас опира до [...]

0

Начало

Фондация “Културна асоциация Петър Дънов – Беинса Дуно” е официално регистрирана организация, ЕИК 205936375, със свой Устав, не присъстваща в Дирекция по вероизповеданията, [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search